ក្រុមហ៊ុន​រស្មីកម្ពុជា ខូអិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុន​រស្មីកម្ពុជា​ គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មេ​របស់​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​។ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១១ គឺ​ ៦​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ពី​ភាគហ៊ុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ពី​អ្នកជំនួញ​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ម្នាក់​ គឺ​លោក ថេង ប៊ុនម៉ា ទៅ​លោក​ សាយ ឈុំ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា និង​ជា​អនុប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​។ ការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ​នេះ​ ធ្វើ​ឡើង​តាមរយៈ​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥​។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សេងពីនេះ

កាសែតរស្មីកម្ពុជា

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

2005

ស្ថាបនិក

បែន សមិទ្ធិ

ទំនាក់ទំនង

No. 474, Preah Monivong Blvd (93), Kbal Thnal, 12301 Phnom PenhPhnom Penh, 12301Cambodia - (PHONE) 023 726 655 - (MAIL) rasmeionline@rasmeinews.com - (WEB) www.rasmeinews.com

ព័ត៌មានបន្ថែម