ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM ១០៦

ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM ១០៦

ស្ថាបនិក និង​ជា​ម្ចាស់​ គឺលោក កៅ គឹមហួន។ លោកស្រី ឃឹម រ៉ានី គឺជាអគ្គនាយិកា និងជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ី​អា​គ្នេយ៍​​ ដែលចាប់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ២០១០។ លោកស្រី​គឺជាភរិយាលោក កៅ គឹមហួន ដែលជាស្ថាបនិក​​ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​។ លោកស្រី ឃឹម រ៉ានី ​បានឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គនាយិកា ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ បន្ទាប់ពី​អគ្គនាយកចាស់ ត្រូវបានប្តឹង​ដោយលោក កៅ គឹមហួន ក្នុងករណីរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្ត។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

លោក កៅ គឹមហួន

លោក កៅ គឹមហួន គឺមានទំនាក់ជិតស្និទផ្នែកនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាល។

100%
ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ផ្សេងពីនេះ

ទូរទស្សន៍ស៊ីធីវី

ស្ថាប័នវិទ្យុផ្សេងពីនេះ

វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM ១០៦

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

2009

ស្ថាបនិក

លោក កៅ គឹមហួន បច្ចុប្បន្នបម្រើការជាប្រតិភូរដ្ឋមន្ដ្រី ជាប់នឹងការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។

ទំនាក់ទំនង

Sleng Roleung Village, Sangkat Toek Thla, Khan Sen SokPhnom Penh, Cambodia (PHONE) 023 995 106 (MAIL) tv@seatv.com.kh (WEB) www.seatv.com.kh

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

លោកស្រី ឃឹម រ៉ានី ភរិយាលោក កៅ គឹមហួន គឺជានាយកចាត់ការទូទៅ

ព័ត៌មានបន្ថែម