ក្រុមហ៊ុនអិលវាយភីគ្រុប

ក្រុមហ៊ុនអិលវ៉ាភីគ្រុប គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដ៏បំផុតមួយ ដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនអិលវ៉ាភីគ្រុប មានការវិនិយោគសំខាន់ៗលើវិស័យមួយចំនួន ដូចជាបដិសណ្ឋារកិច្ច កសិដ្ឋាន អចលនទ្រព្យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ការកំសាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ២០១៥) ។ លោក លី យ៉ុងផាត់ ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ - ថៃ។ ដោយមានរហស្សនាមថា "ស្តេចនៃខេត្តកោះកុង" សម្រាប់ភាពលេចធ្លោរបស់គាត់ នៅក្នុងខេត្តនេះ គាត់បច្ចុប្បន្នបម្រើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សប្រជាជ ននិងជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន។

គាត់ ត្រូវបានគេពិពណ៌នាថា ពាណិជ្ជករវ័យក្មេង នៅទសវត្សឆ្នាំ 1980 ដែលបាននាំឱ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញ ដែលគោរពរាប់អានបំផុតរបស់ប្រទេស ហើយក្នុងឆ្នាំ២០០០ គាត់ក្លាយជាទីប្រឹក្សាអាជីវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

បដិសណ្ឋារកិច្ច វិស័យកសិកម្ម អចលនទ្រព្យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កំសាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

Other Media Outlets
ការពិត

អាជីវកម្ម