ឌឹខេមបូឌាដេលី

ឌឹខេមបូឌាដេលី

កាសែតឌឹខេមបូឌាដេលី គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់លោក Yugen Kaisha Bernard Krisher, Jimushu LLC។ ថ្វីបើសារព័ត៌មាន ខេមបូឌាដេលី បាននិយាយថា វាជាក្រុមហ៊ុនឯកជន ហើយមិនទទួលមូលនិធិសាធារណៈក៏ដោយ ក៏បញ្ជីឈ្មោះ មិនរកប្រាក់ចំណេញមួយបង្ហាញថា វាជា "កាសែតមិនរកប្រាក់ចំណេញ" ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ដែលផ្តល់ដោយអង្គការទាំងពីរ ដែលបង្កើតឡើង ដោយលោក Bernard Krisher ដែលជាម្ចាស់ និងជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៃកាសែតខេមបូឌាដេលី។ នៅថ្ងៃទី៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ កាសែត ឌឹខេមបូឌាដេលី បានប្រកាសបិទជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលដំណើរការ២៤ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីមានជំលោះលើការបង់ពន្ធប្រមាណជាង៦លាន៣សែនដុល្លារ។

ការពិតសំខាន់

ក្រុមហ៊ុនមេ

Yugen Kaisha Bernard Krisher Jimushu

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន Japanese LLC

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ការផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សេងពីនេះ

ឌឹខេមបូឌាដេលី

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

1993

ស្ថាបនិក

លោក Bernard Krishner គឺជាកូនប្រុសរបស់ជនភៀសខ្លួនជ្វីហ្វ មកពីអាឡឺម៉ង់ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការកាសែតនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសប្បុរសធម៌។

បុគ្គលិក

63

ទំនាក់ទំនង

7 street 228Phnom PenhCambodia; 00855 (0)23 426 60200855 (0)23 426 490

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

លោកស្រី Deborah Krisher-Steele ជាចាងហ្វាងបោះពុម្ពផ្សាយ និងជាកូនស្រីរបស់លោក Bernard Krisher។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព